Productes

 

A Pinsos Sant Antoni subministrem pinsos amb formulacions d’alta qualitat a dojo i ensacats, tant farines com granulats. Ens hem dotat de la més moderna tecnologia per poder addicionar enzims i fitases al final de la cadena de producció, garantint així la màxima eficàcia d’aquests enzims i els millors resultats dels nostres pinsos.

L’addició de fitases al pinso permet al porc digerir i aprofitar el fòsfor vegetal (àcid fític), evitant que passi directament als purins. La utilització conjunta de fitases i un modern mètode d’establir les necessitats de fòsfor en porcí l’anomenat «mètode del fòsfor digestible», ens ha permès disminuir fins a un 40% l’excreció del fòsfor al medi ambient, a la vegada que mantenim o millorem els resultats zootècnics.

L’addició de complexos enzimàtics als pinsos millora de digestibilitat de la dieta de pinsos amb base de cereals i/o lleguminoses. Això, combinat amb un nou mètode d’establir les necessitats proteiques del porc, l’anomenat «mètode de la proteïna digestible» ens permet fer pinsos amb menys proteïna que superen els resultats dels pinsos tradicionals d’alta proteïna.

Llistat de productes
AVIRAM ABF Broilers Carn. Iniciació i creixement fins a sacrifici
AGP Gallines Posta. En bateria i a terra
BOVÍ BVS Vedells Super. Iniciació
BVE Vedells Engreix
BVR Vaques Alt rendiment
CONILLS CCE Conills Únic
CCN Conills 5 dies abans del sacrifici
OVÍ I CABRUM OXS Xais Super. Iniciació i creixement fins a 15 q.
OXE Xais Engreix. De 15 quilos a sacrifici
OXO Ovelles Gestació i cria
PORQUÍ PSP Garrins Pre-starter de 5 a 10 quilos
PGE Garrins Especial. Starter de 10 a 20 quilos
PGS Garrins Especial. Starter de 10 a 20 quilos
PGA Garrins Arrancada de 20 a 40 quilos
PPC Porcs Creixement de 30 a 60 quilos
PPD Porcs Energia alta. De 40q. a sacrifici
PTL Llavores Únic
PTG Truges Únic
PTC Truges Cria
PVR Verros Únic
DIVERSOS VGO Gossos Únic