Qualitat

Actuacions generals en l’àmbit de la gestió i l’assegurament de la Qualitat:

Certificació ISO 9001:2000: formulació, producció i comercialització de pinsos i traçabilitat  del bestiar

Certificació de Traçabilitat per pinsos per Calitax

Certificació de Traçabilitat per bestiar d’explotacions pròpies per Calitax 

Certificació de Traçabilitat per bestiar d’explotacions de client per Calitax 

Assumpció i seguiment de la normativa sobre higiene i qualitat de les empreses del sector alimentari:

Anàlisis de Perills i Punts de Control Crítics

Pertinença i col·laboració amb les associacions ASFAC,QUALIMAC,PORCAT,ASSAPORC.

Premis «Porc d’Or» obtinguts des de l’any 1998 per les diferents granges de PINSOS SANT ANTONI:

1 porc d’or de diamant

4 porcs d’or per «nascut vius»

1 porc d’or per «productivitat numèrica»

3 porcs de plata «nascut vius»

1 porc de plata per «productivitat numèrica»

2 porcs de bronze «nascut vius»

1 porc de bronze per «productivitat numèrica»

3 porcs de bronze per «interval entre parts»